Tranh đốc lịch gỗ nghệ thuật, chăn trâu thổi sáo-TG182