Tranh sơn mài khảm trai,bộ mai lan cúc trúc- SM005a