Chính sách bảo mật thông tin

1.Mục đích thu thập Thông tin cá nhân

Siêu Thị Tranh thu thập thông tin cá nhân của khách hàng cho một số mục đích sau:

–      Thực hiện và quản lý việc đặt và xuất hàng cho khách hàng qua điện thoại và qua đặt hàng trên website bao gồm: tên, số điện thoại, địa chỉ giao hàng.

–   Thực hiện và quản lý việc sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa

–   Tiếp nhận thông tin, góp ý, đề xuất, khiếu nại của Khách hàng nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ của

–      Liên hệ với Khách hàng để giải quyết các yêu cầu của Khách hàng

2. Loại thông tin thu thập

Những loại Thông tin cá nhân mà Siêu Thị Tranh thu thập từ Khách hàng của mình bao gồm:

a.         Thông tin cá nhân như họ và tên

b.         Thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ email,

c.         Thông tin về thanh toán nếu thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản

3. Phương pháp thu thập thông tin

Quý khách có thể cung cấp thông tin qua điện thoại hoặc nhập trực tiếp lên đơn đặt hàng của quý khách

 

4. Thời gian lưu trữ thông tin thu thập 

Siêu Thị Tranh sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

5. Việc công bố thông tin thu thập 

Siêu Thị Tranh có thể công bố các Thông tin cá nhân thu thập từ Khách hàng cho bên thứ ba, như các đại lý của chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ khác có liên quan nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất cho Khách hàng.

Siêu Thị Tranh sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng các nhân viên, cán bộ, đại lý, tư vấn hoặc bên thứ ba nào được đề cập  trên có liên quan đến việc thu thập và xử lý thông tin Khách hàng sẽ nhận thức và thấu hiểu Chính sách bảo mật này.

6. Quyền của Khách hàng đối với các Thông tin cá nhân được thu thập 

Bất kỳ Khách hàng nào tự nguyện cung cấp Thông tin cá nhân cho Siêu Thị Tranh đều được nội bộ Siêu Thị Tranh bảo mật tuyệt đối, ngoài ra có các quyền như sau:

a.         Yêu cầu xem lại các thông tin được thu thập;

b.         Yêu cầu sao chép lại các thông tin được thu thập;

c.         Yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung thông tin được thu thập

d.         Yêu cầu dừng việc thu thập thông tin;

e.         Yêu cầu xóa các thông tin đã được thu thập.

Khách hàng có thể thực hiện các quyền trên bằng cách tự truy cập vào website hoặc liên hệ với chúng tôi qua email hoặc địa chỉ liên lạc được công bố trên website của Siêu Thị Tranh.