Tranh in dầu, Thập Thiện Nghiệp – IN178

Giá: 850.000 VNĐ

Mã sản phẩm: IN178

Kích thước: 71*101 cm

Tình trạng: Còn hàng

Chi tiết

Chất liệu in mực dầu cao cấp, độ bền treo trong nhà lên tới trên 50 năm
hình ảnh được phủ lụa chống trầy và bụi ,ép trên tấm formex 5 li có trọng lượng nhẹ, không thấm nước, không độc hại, có tính dẫn nhiệt thấp, cách nhiệt tốt, cách âm tốt, có thể chống lại sự ăn của mòn hóa học, chịu được tác động của thời tiết.,có độ dai bền,Lồng khung combosit cao cấp
Giao hàng tận nhà Toàn Quốc 

Thập Thiện Nghiệp
HT. Thiện Hoa
(Trích từ Phật Học Phổ Thông)
Nguồn
http://thuvienhoasen.org
Mục Lục
A. MỞ ĐỀ
B. CHÁNH ĐỀ
I. ĐỊNH NGHĨA
II. CHỖ PHÁT KHỞI MƯỜI NGHIỆP DỮ VÀ NGHIỆP LÀNH
III. Ý NGHĨA VÀ GIÁ TRỊ CỦA MƯỜI NGHIỆP LÀNH
1. Không sát sinh
2. Không trộm cướp
3. Không tà dục
4. Không nói dối
5. Không nói thêu dệt
6. Không nói lưỡi hai chiều
7. Không nói lời hung ác
8. Không tham muốn
9. Không giận hờn
10. Không si mê
C. KẾT LUẬN
—o0o—
A. MỞ ĐỀ
Thập Thiện Nghiệp là cội gốc của tất cả pháp lành thế gian và xuấ thế
gian
Trong hai bài “Nhân quả” và “Luân hồi” mà chúng ta đã học, chúng ta đã
thấy một cách tường tận rõ ràng: hễ chúng ta gieo nhân gì thì chúng ta gặt
quả ấy hoặc ngay trong đời hiện tại, hoặc trong những đời sau. Nhân nhỏ thì
qủa nhỏ, nhân lớn thì quả lớn.
Nếu muốn được quả làm người thì phải gieo nhân làm người. Nhân làm
người là sự chuyên giữ năm giới (không sát sanh, không trộm cắp, không tà
dâm, không nói dối và không uống rượu). Với nhân nầy, ta được cái quả
trong hiện tại là mọi người từ trong gia đình quyến thuộc cho đến ngoài xã
hội, đều thương yêu quí trọng. Nhưng nếu chúng ta muốn tiến xa hưon một
bực nữa, chúng ta gắng tu Thập Thiện Nghiệp, chúng ta sẽ hưởng được cuộc
sống an lạc trong hiện tại và đời sau, chúng ta sẽ sanh lên sáu từng Trời cõi
Dục, hưởng cảnh vui thú, an nhàn.
Nếu chúng ta muốn vượt khỏi ba cõi thế gian, để chứng quả tam thăng
(Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát), ta phải tu nhân Tứ Đế, Thập Nhị Nhân
Duyên và Lục Độ. Tuy thế, muốn thực hiện được các môn tu nầy, không thể
bỏ qua được môn tu Thập Thiện Nghiệp. Thập Thiện Nghiệp như là nấc
thang quan trọng cần phải vượt qua, nếu muốn trèo lên cao nữa. Nó như là
cơ sở căn bản, hạ tầng vững chắc nhất, để xây dựng lau đài cao lớn lên trên.
Vì lẽ đó, người ta nói Thập Thiện Nghiệp là cội gốc của tất cả các pháp lành
thế gian và xuất thế gian.
—o0o—
B. CHÁNH ĐỀ
I. ĐỊNH NGHĨA
“Thập Thiện Nghiệp” là 10 nghiệp lành.
“Nghiệp” là gì? “Nghiệp” là tiếng người Trung Hoa dịch từ chữ Phạn Karma
mà ra. Nó có nghĩa là tạo ác, hành động. Nghiệp có thể chia ra ba tánh cách:
lành, dữ, hoặc không lành không dữ (vô ký). Lành, theo đạo Phật, nghĩa là
có lợi ích cho chúng sinh trong hiện tại cũng như trong tương lai. Dữ, nghĩa
là có hại cho chúng sinh trong hiện tại cũng như trong tương lai.
—o0o—
II. CHỖ PHÁT KHỞI MƯỜI NGHIỆP DỮ VÀ NGHIỆP LÀNH
Nghiệp thì nhiều, không thể kẻ xiết được. Nhưng tựu trung, người có thể
phân ra mười loại nghiệp lành và mười loại nghiệp dữ. Những loại nghiệp
nầy do ba chỗ phát khởi sau đây: Thân (việc làm), Khẩu (lời nói), Ý (ý
nghĩ).
1. Những nghiệp dữ
Những nghiệp dữ chia ra như sau:
a) Những nghiệp dữ về Thân có ba là: Sát sanh, trộm cắp, dâm dật.
b) Những nghiệp dữ về Khẩu có bốn là: Nói dối, nói thêu dệt, nói lưỡi hai
chiều, nói lời hung ác.
c) Những nghiệp dữ về Ý có ba là: Tham lam, giận hờn, si mê.
Cộng tất cả Thân, Khẩu, Ý thì có mười nghiệp dữ.
2. Những nghiệp lành
Nếu con người làm ngược lại với 10 nghiệp dữ trên đây thì sẽ có được 10
nghiệp lành. Mười nghiệp lành chia ra như sau:
a) Về Thân có ba: Không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dật.
b) Về Khẩu có bốn: Không nói dối, không nói thêu dệt, không nói lưỡi hai
chiều, không nói lời hung ác.
c)Về Ý có ba: Không tham lam, không giận hờn, không si mê.
—o0o—
III. Ý NGHĨA VÀ GIÁ TRỊ CỦA MƯỜI NGHIỆP LÀNH
1. Không sát sinh
Không có sự vui mừng nào hơn sự vui mừng khỏi bị giết. Cũng chẳng có ân
huệ nào hơn ân huệ không hại mạng.
Khi một con chim sặp bị cắt cổ nhổ lông, một con cá sặp bị chặt kỳ, đánh
vẩy, thế mà được thả ra, thì hãy tưởng tượng nỗi vui sướng của chúng, lớn
lao là bao nhiêu ! Chim sẽ nhảy nhót, tung bay, kêu hót giữa khoảng trời
rộng; cá sẽ vùng vẫy, bơi lội, giữa khoảng nước sâu. Thế mới rõ, thoát nạn
giết hại, chúng sanh nào lại không khấp khởi vui mừng? Cho nên, không sát
sanh mà lại phóng sanh là nghiệp lành đứng đầu trong Thập Thiện Nghiệp.
Không sát sanh cũng như không ăn thịt chúng sanh thì khỏi phạm hai tội lớn
sau đây:
a) Giết hại các bực vị lai Phật. Vì Phật nói: “Tất cả chúng sinh đều là chư
Phật vị lai”
b) Giết lộn bà con nhiều đời, ăn lầm bà con nhiều kiếp.
Trong kinh Bồ Tát giới có nói: “Tất cả lục đạo chúng sinh đều là họ hàng ta,
cha mẹ ta đã chết đi rồi sanh lại trong nhiều đời nhiều kiếp”.
Người hằng ngày không sát sanh thì trong đời sống hiện tại sẽ mở rộng thêm
lòng từ bi, là một nhân chánh để tu hành thành Phật, và được mười pháp
lành, như kinh Thập Thiện Nghiệp đạo đã nói, dưới đây:
a) Tất cả chúng sinh đều kính mến
b) Lòng từ bi mở rộng đối với tất cả chúng sinh
c) Trừ sạch thói quen giận hờn
d) Thân thể thường được khỏe mạnh
đ) Tuổi thọ được lâu dài
e) Thường được Thiên thần hộ trợ
ê) Ngủ ngon giấc và không chiêm bao giữ
g) Trừ hết các mối oán thù
h) Khỏi bị đọa vào ba đường ác.
i) Sau khi chết, được sanh lên cõi Trời.
—o0o—
2. Không trộm cướp
Không trộm cắp là không lấy những vật gì không thuộc quyền sở hữu của
mình, và người ta không cho mình.
Quyền tư hữu là một quyền quan trọng. Đã đành, mạng sống là quý trọng,
nhưng nếu có mạng sống mà không có đủ vật thực, áo quần, nhà cửa, những
thứ cần thiết để cung cấp cho thân mạng, thì người không thể sống được. Vì
thế, mọi người đều thấy mình cần phải nỗ lực làm viẹc, để có tài sản đủ bảo
đảm cho đời sống hiện tại và tương lai của mình và con cháu. Người đời quý
trọng tài sản là vì thế. Nếu vì một lý do, bất chính, người ta bị tướt đoạt mất
tài sản, thì người ta cũng đau khổ, buồn phiền như chính mình bị mất một
phần sanh mạng. Tiền của là huyết mạch, cho nên khi bị trộm cắp hết của
cải, nhièu người đã thất vọng, buồn phiền đến sinh đau ốm, có khi đến quyên
sinh. Như vậy, ai nỡ lòng nào trộm cắp cho đành !
Vả lại, theo lẽ công bình, mình không muốn ai lấy của mình, thì mình đừng
lấy của ai. Việc gì mình không muốn người làm đau khổ cho mình, thì mình
cũng đừng làm đau khổ cho người. Xã hội chỉ tồn tại được, khi mọi người
đều tôn trọng lẽ công bằng.
Vả lại, của phinghĩa, thường vào cửa trước ra ngõ sau, tiêu hao mau lẹ như
nước xoi, cát chảy, rốt cuộc, tay trắng cũng lại hoàn tay trắng, mà còn lại bị
người đời khinh khi, phỉ nhổ, xấu hổ cho mình và con cháu về sau.
Trái lại, người không trộm cắp, bao giờ lòng dạ cũng được thảnh thơi, không
sợ luật pháp truy tầm, chẳng lo ai thù oán. Một xã hội không có trộm cắp, thì
nhà nhà khỏi đóng cửa, của đánh rơi không mất, cảnh tượng giành giựt
không diễn ra, xã hội được thái bình an lạc:
Nếu không gian tham trộm cắp, mà lại làm hạnh bố thí thì theo kinh Thập
Thiện Nghiệp, được những pháp lành như sau:
a) Tiền của có dư không bị nạn giặc giả cướp mất, chánh quyền tịch thâu,
không bị nạn lụt trôi, lửa cháy và con cái phá tán.
b) Được nhiều người tin cậy
c) Không bị lừa dối, gạt gẫm.
d) Xa gần đều khen ngợi lòng ngay thẳng của mình
đ) Lòng được an ổn, không lo sợ vì sự tổn hại gì cả
e) Khi chết rồi được sanh lên cõi Trời
—o0o—
3. Không tà dục
Dâm dật là cái nhân sanh tử luân hồi. Nó là ma chướng làm ngăn trở bước
đường tu giải thoát. Bởi vậy, người xuất gia muốn chứng quả, thành đạo,
phải đoạn trừ dâm dật ở thân cũng như ở tâm. Kinh Lăng Nghiêm nói: “Lòng
dâm không trừ, thì không thể ra khỏi trần lao”.
Còn người tại gia, Phật chỉ ngăn tà dâm, nghĩa là vợ chồng có cưới hỏi
chánh thức mới được ăn ở, nhưng phải có tiết độ, không lang chạ, ngoại tình.
Trong gia đình, chồng không tà dâm, vợ không lang chạ, thì cuộc sống
chung được đầm ấm, an vui. Do đó, gia đình được hạnh phúc, sự làm ăn tấn
phát, sự nghiệp vững bền, bà con đôi bên vui vẻ, dòng họ hai phí thơm lây,
xóm giềng vừa lòng, làng nước quí chuộng.
Kinh Thập Thiện Nghiệp đạo nói: Không tà dục và giữ được tịnh hạnh sẽ
được bốn điều lợi:
a) Sáu căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) đều được vẹn toàn
b) Đoạn trừ hết những sự phiền não, quấy nhiễu.
c)Không ai dám xâm phạm vợ chồng con cái
d) Được tiếng tốt, người đời khen ngợi
—o0o—
4. Không nói dối
Không nói dối là nghĩ thế nào nói thế ấy, trong lòng và lời nói không trái
nhau, việc phải thì nói phải, việc quấy thì nói quấy, việc có thì nói có,
chuyện không thì nói không.
Có người cho rằng nói dối để lừa phỉnh chơi, thì không hại gì. Thật ra, sự
nói dối ấy vẫn có hại, vì nó làm cho ta quan với thói xấu ấy, và làm cho
người chung quanh không tin ở lời nói của ta nữa, dù đôi khi ta nói thật.
Nói dối vì sợ hãi, khiếp nhược, lại càng nên tránh, vì nó làm cho ta quen
tánh che giấu tội lỗi, và không chịu sửa chữa.
Nói dối để thu lợi hay khoe khoang, lại càng nặng tội. Nhà buôn nói dối rất
dễ ế hàng; và nhất là kẻ học Đạo, nếu nói dối rằng mình đã chứng quả
Thánh, hay đắc đạo để cho người kính phục, sùng bái mình, thì sẽ mắc tội
đại vọng ngữ, bị đọa vào ba đường ác.
Nói dối, chỉ trong trường hợp để cứu khổ độ nguy cho người và vật mới
không phạm tội.
Theo kinh Thập Thiện Nghiệp đạo, người không nói dối mà lại nói lời ngay
thật, thì được những điều lợi ích như sau:
a) Miệng thường thơm sạch
b) Thế gian và nhânm, thiên đều kính yêu
c) Lời nói không lầm lộn và vui vẻ
d) Trí tuệ thù thắng, không ai hơn
đ) Được hưởng lạc thú như ý nghuyện và ba nghiệp đều sạch.
—o0o—
5. Không nói thêu dệt
Không nói thuê dệt, nghĩa là không trau chuốt lời nói, không thuê hoa, dệt
gấm, không ngọt ngào đường mật, để lung lạc lòng dạ của người, để quyến
rũ làm những điều sái quấy. Những kẻ nói lời thuê dệt là những kẻ có lòng
dạ bất chính, lợi dụng lòng dễ tin của người để trục lợi. Những người nầy
thường bị người đời chê cười, khinh rẻ và tránh xa, để khỏi bị tổn hại tài sản,
danh giá và tánh mạng nữa.
Theo kinh Tập Thiện Nghiệp đạo, người không nói lời thuê dệt sẽ được ba
điều lợi ích:
a) Được người trí thức yêu mến.
b) Hay đáp được những câu hỏi khó khăn.
c) Được làm người có uy đức, cao quý trong cõi nhân thiên.
—o0o—
6. Không nói lưỡi hai chiều
Không nói lưỡi hai chiều, hay nói hai lưỡi, nghĩa là không đến bên nầy nói
xấu bên kia, không đến bên kia nói xấu bên này; không đem chuyện người
nầy ra dèm pha, mà cũng không khuê chuyện người nọ ra nhạo báng; không
làm cho đôi bên san hận đấu tranh, cũng không đứng trung gian gây ác cảm
cho hai đàng thù oán. Tóm lại, người không nói hai lưỡi là người không có
ác tâm, không dùng lời trái ngược để làm cho những kẻ thân thành thù, gần
thành xa.
Người không nói hai lưỡi, không khi nào có chuyện lôi thôi với bà con, và
cũng không có việc phiền muộn với hàng xóm, nên được thân bằng quyến
thuộc, kẻ xa người gần kính mến. Người không nói hai lưỡi mà còn nói
những lời êm ái hòa thuận, làm cho bạn bè thêm kính trọng nhau, bà con
thêm tin yêu nhau, khiến cho ai ai cũng vui vẻ bằng lòng nhau. Những người
ấy đi đến đâu cũng được tiếp đãi tử tế, gặp việc gì khó cũng dàn xếp được dẽ
dàng.
Theo kinh Thập Thiện Nghiệp đạo, người không nói hai lưỡi, sẽ được những
điều lợi ích sau đây:
a) Bà con, dòng họ được luôn luôn sum họp
b) Tình bằng hữu của thiện tri thức được vững bền bất hoại
c) Đức tin bất hoại
d) Pháp hạnh bất hoại
—o0o—
7. Không nói lời hung ác
Không nói hung ác là không nói những lời hung dữ ác độc, cộc cằn, thô tục
làm cho người nghe khó chịu; không mắng nhiếc làm cho người nghe hổ
thẹn, tủi đau v.v…
Người không nói lời hung ác, chẳng hề bươi móc việc không hay của ai, mà
trái lại, ưa bày những điều tốt đẹp của kẻ khác. Lời lẽ của họ thốt ra dịu
dàng, thanh nhã, hiền hậu, toàn là lời đạo đức, từ bi, lợi lạc cho tất cả chúng
sinh, ai nghe cũng hân hoan, kính trọng.
Theo kinh Thập Thiện Nghiệp đạo, người không nói lời hung ác mà lại nói
lời ôn hòa, được những công đức như sau:
a) Nói lời nào cũng khôn khéo đúng lý và lợi ích
b) Nói điều gì, ai cũng nghe theo và tin cậy
c) Nói ra lời nào cũng không ai chỉ trích mà còn được mến yêu.
—o0o—
8. Không tham muốn
Ở đời, có 5 món dục lạck, mà người ta thường tham muốn nhất là: tiền của,
sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ. Ngũ trần dục lạc ấy, thật ra, vui ít mà
khổ nhiều. Như tham tiền của phải đày đọa thân sống, đôi khi còn dùng
những phương tiện bất chính, để thâu tóm về mình, và khi mất thì lại vô
cùng đau khổ. Tham sắc thì tồn tiền nhiều, lại mất sức khỏe và hao tổn tinh
thần; nhiều khi lại tìm những mưu chước tồi tệ để thỏa lòng ước muốn; nếu
không được, lại đam ra ghen tương, thù hận, giết chóc. Tham danh vọng,
quyền tước thì phải vào lòn ra cúi, lao tâm khổ trí, mất ăn bỏ ngủ, đôi khi lại
còn làm trò cười cho người chung quanh. Tham ăn uống cao lương mỹ vị,
thì bị nhiều bịnh khó trị, thân thể mệt nhọc, mạng sống không thọ. Tham
nghủ nghỉ, ngủ sớm dậy trưa, thì trí napõ hóa đần độn, tối tăm.
Ngũ dục lạc chính là những nguyên nhân chính ràng buộc kiếp người vào
vòng sanh tử, Luân hồi, sa đọa.
Người không tham muốn những thứ ấy, là người biết tu hành Thiểu Dục và
Tri Túc. Thiểu Dục là muốn ít; Tri Túc là biết đủ. Người Thiểu Dục, Tri Túc
thì có một đời sống giản dik, thanh cao và an toàn.
Xã hội nếu chỉ gồm những hạng người ấy, thì những thảm trạng: kẻ mạnh
hiếp người yếu, kẻ giàu đàn áp người nghèo, người nghèoi oán hận kẻ giàu,
không còn tiếp diễn, và cõi đời cũng được sống trong cảnh thanh bình an lạc.
Theo kinh Thập Thiện Nghiệp đạo, người không tham muốn thì được thành
tựu những điều tốt đẹp sau đây:
a) Ba nghiệp (thân, khẩu, ý) được tự tại, vì nhân các căn đều đầy đủ
b) Của cải không mất mát, hay bị cướp giựt
c) Phúc đức tự tại
d) Những sự tốt đẹp sẽ đến với mình, mặc dù mình không mong ước.
—o0o—
9. Không giận hờn
Không giận hờn là vẫn giữ sự bình tĩnh, điềm đạm, nhu hòa trước những
cảnh trái ý nghịch lòng.
Giận hờn là một tánh xấu rất tai hại, nó như một ngọn lửa dữ, đót cháy cả
mình lẫn người chung quanh. Kinh Phật có câu:
“Một niệm giận hờn nổi lên, thì trăm, nghìn cửa nghiệp chướng đều mở. Lửa
tức giận một phen phát ra, liền đốt tất cả rừng công đức”.
Khổng giáo cũng có nói:
“Dằn tâm giận xuống một lúc thì khỏi lo sợ cảm trăm ngày. Nên chi việc
đáng nhịn thì nhị, chuyện đáng răn thì răn. Nếu chẳng nhịn chẳng răn, thì
việc nhỏ hóa ra to. Baonhiêu điều phiền não, đều do chảng nhìn mà ra”.
Theo kinh Thập Thiện Nghiệp đạo, người nào không giận tức, thì được tám
món tâm pháp, vui mừng như sau:
a) Không tâm khổ não
b) Không tâm giận hờn
c) Không tâm tranh giành
d) tâm nhu hòa ngay thẳng
đ) tâm từ bi như Phật
e) Thường làm lợi ích yên ổn cho các chúng sanh
ê) Thân tướng trang nghiêm, chúng sinh đều tôn kính
g) Có đức nhẫn nhục, được mau sanh lên cõi Phạm Thiên.
—o0o—
10. Không si mê
Không si mê là biết phán đoán rành rẽ, nhận định rõ ràng, đúng đắn, không
cố chấp theo sự hiểu biết riêng của mình, không tin những thuyết không hợp
chơn lý, nhất là không mê tín dị đoan.
Người không si mê, tức là người có trí huệ, giản trạch, tin có nhân quả luân
hồi, nên không tạo tội mà cứ làm phước, thường tu hạnh Bát nhã, dứ trừ vô
minh, để tiến mãi trên con đường giải thoát.
Theo kinh Thập Thiện Nghiệp đạo, người không si mê, thì thành tựu được
10 pháp công đức sau đây:
a) Được ý vui chơn thiện và bạn chơn thiện
b) Tin sâu nhân quả, thà bỏ thân mạng chớ không làm ác.
c)Chỉ quy y Phật, chứ không quy y thiên thần và ngoại đạo
d)Tâm sanh ngay thẳng, chánh kiến
đ)Sanh lên cõi trời, khỏi bị đọa vào ba đường ác
e) Phúc huệ không lường, thường tăng lên mãi
ê) Dứt hẳn đường tà, chăm tu đạo chánh
g) Không lòng chấp ngã, bỏ hết ác nghiệp
h) Yên ở vào nơi chánh kiến
i) Khỏi bị nạn dữ
—o0o—
C. KẾT LUẬN
Mười nghiệp lành, cũng như mười nghiệp dữ, đều do thân, khẩu, ý phát khởi
ra. Nghiệp dữ ví như cỏ, nghiệp lành ví như lúa, đều mọc chung trên một
đám ruộng. Cỏ thường làm chướng ngại lúa, không cho sanh trưởng tốt tươi.
Nếu muốn lúa tốt để mãn mùa thu hoạch được nhiều, thì phải nhổ sạch cỏ.
Cũng thế, muốn được nghiệp lành, thì cần phải dứt hẳn mười nghiệp dữ.
Hàng phục mười nghiệp dữ, mỗi ngày cứ phát triển nghiệp lành mãi, thì sẽ
được bốn điều lợi ích sau nầy:
1. Cải tạo thân tâm
Thân tâm con người thường bị nghiệp lực chi phối. Sự thực hành mười
nghiệp lành, sẽ hoán cải thân tâm con người trở thành tốt đẹp. Dụ như không
sát sanh mà lại phóng sanh, thì lòng hung ác sẽ đổi ra lòng từ bi, sự oán thù
sẽ đổi ra thành ân nghĩa.
2. Cải tạo hoàn cảnh
Hoàn cảnh cũng như tấm gương lớn phản ảnh tất cả những cử chỉ hành
động, đời sống của mỗi người.Nếu ta cười thì tấm gương cười lại; nếu ta
khóc, tấm gương cũng khóc lại. Cũng thế, nếu ta làm các việc lành, giúp ích
đồng loại, cứu vớt chúng sanh, thì hoàn cảnh đối với ta, sẽ trở thành cảnh
giới tốt đẹp. Chẳng hạn, hki ta không giận hờn, lại tu hạnh nhẫn nhục, thì
hoàn cảnh không có sự đáu tranh giết hại, mà chỉ là sự tương thân tương ái.
3. Chánh nhân thiên giới
Tu Thập Thiện Nghiệp là gieo nhân tốt để đời sau gặt kết quả đẹp đẽ là sanh
lên cõi Trời, hưởng phước lạc đầy đủ.
4. Căn bản Phật quả
Mười phương ba đời, các vị hiền thánh thoát khỏi sanh tử, chứng quả vô
thường, đều lấy mười nghiệp thiện làm căn bản; vì mười nghiệp lành nầy, có
công năng ngăn ngừa các hành vi độc ác, làm cho ba nghiệp (Thân, Khẩu,
Ý) được thanh tịnh, nhờ đó, con người mới thoát ly sanh tử, chứng qủa Niết
Bàn. Nếu đem mười nghiệp lành nầy, hồi hướng cho toàn thể chúng sanh, thì
sẽ được Phật quả.
Tóm lại, tu Thập Thiện Nghiệp thì trong đời hiện tại, thân tâm ta được cải
thiện đẹp đẽ, hoàn cảnh ta sống được sáng sủa tươi vui; và tương lai ta tránh
khỏi ọa lạc chốn tam đồ, lại được hưởng phước báo cõi Nhân, Thiên và Niết
Bàn
Vậy ước mong tát cả mọi người, nên tu Thập Thiện Nghiệp để tạo hạnh phúc
cho mình và cho tất cả chúng sanh. Có như thế mới là bực trí huệ làm theo lẽ
phải. Vì một phen được thân người mà không tu để tiến hóa lên, thì khi mất
nhân thân rồi, muôn kiếp khó trở lại được.
—o0o—
HẾT

Sản phẩm cùng danh mục

Nhận xét